خدمات مشاوره مدیریت ایوازمهر

خدمات بخش های مختلف شرکت ایوازمهر به شرح زیر قابل ارائه است:


مشاوره و آموزش سیستم های مدیریتی شامل:


1. طراحي و استقرار نظام مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO 9001.
2. طراحي و استقرار نظام‌ مديريت كيفيت در صنايع قطعه سازي خودرو بر اساس استاندارد ISO/TS 16949.
3. طراحی و استقرار نظام‌ مديريت كيفيت بر اساس الزامات ارزيابي شركت ساپکو.
4. طراحي و استقرار نظام‌ مديريت زيست محيطي بر اساس استاندارد ISO 14001.
5. طراحي و استقرار نظام‌ مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای بر اساس استاندارد OHSAS 18001.
6. طراحي و استقرار نظام‌ ایمنی و بهداشت شغلی و مدیریت زیست محیطی (HSE-MS).
7. طراحي و استقرار نظام تضمين كيفيت صنايع غذايي بر اساس استاندارد ISO 22000.
8. طراحي و استقرار نظام تضمين كيفيت صنايع غذايي بر اساس الزامات HACCP.
9. طراحي و استقرار آرم حلال.
10. طراحی و استقرار نظام امنيت اطلاعات بر اساس استاندارد ISO 27001.
11. طراحی و استقرار نظام مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز طبیعی و پتروشیمی و صنایع وابسته بر اساس استاندارد ISO/TS 29001.
12. طراحی و استقرار نظام تائید صلاحیت آزمایشگاه‌ها و کالیبراسیون بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025.
13. طراحي و استقرار نظام مديريت كيفيت در تجهیزات پزشکی بر اساس استاندارد ISO 13485.
14. طراحي و استقرار نظام مديريت کيفيت آزمايش ها و صلاحيت آزمايشگاه هاي پزشکي ISO/IEC 15189.
15. طراحي و استقرار نظام مديريت كيفيت در پروژه ها بر اساس استاندارد ISO 10006.
16. طراحي و استقرار نظام مديريت شکایت مشتریان بر اساس استاندارد ISO 10002.
17. طراحي و استقرار نظام مديريت رضایتمندی مشتریان بر اساس استاندارد ISO 10003 و ISO/TS 10004.
18. طراحي و استقرار نظام مديريت انرژی بر اساس استاندارد ISO 50001 و EN 16001.
19. طراحي و استقرار نظام های مديريت تکمیلی و راهنما مانند ISO 10015, ISO 10013, ISO 10012, ISO 10005, ISO 10007 و ...
20. طراحي و استقرار نظام مديريت آموزش IWA1، IWA2.
21. اصول و مبانی GMP در صنایع غذایی.
22. اصول و مبانی GMP در صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی.
23. ارزیابی ریسک (Risk Management).
24. سنجش رضایت مشتریان CSM.
25. مدیریت ارتباط با مشتریان CRM.
26. اصول و فنون مذاکره.
27. پیاده سازی روش های شناسایی و ارزیابی خطرات ایمنی و بهداشت و محیط زیست.
اجرای دوره‌های آموزش و سمینار مرتبط با سیستم‌های مذکور.
انجام مميزي و ارزیابی سيستم های مديريت.

 

مشاوره و آموزش سیستم ها و فنون تعالی و بهبود سازمانی شامل:


28. طراحي و استقرار نظام تعالی سازمانی بر اساس مدل EFQM.
29. طراحي و استقرار نظام مدیریت بهره وری و عارضه يابي.
30. طراحي و استقرار نظام مدیریت استراتژیک.
31. طراحی و استقرار نظام نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر (TPM).
32. طراحي و استقرار سيستم‌هاي اطلاعات مديريت (MIS).
33. طراحي و استقرار نظام پیشنهادات.
34. طراحي و استقرار نظام 5S.
35. بازاریابی و روش های توسعه بازار Marketing.
36. بکار گیری کارت امتیاز متوازن در سازمان (BSC).
37. پياده سازي شش سيگما.
38. آموزش و استقرار فنون کیفیت.
39. مدیریت زنجیره تامین کنندگان SCM.

 

مشاوره و آموزش سیستم های مدیریت پروژه شامل:


40. استقرار استاندارد مدیریت پروژهPMBOK
41. استقرار استاندارد مدیریت پروژه ISO10006