سوابق

رزومه

ارائه خدمات مدیریت- بهره وری – استراتژیک – تحول اداری ومدیریت پروژه – رضایتمندی مشتریان و ... در حوزه :

 

1 - نفت و گاز و پتروشیمی

2- صنعت خودرو

3- مهندسین مشاور(عمران- آب – راه و سدسازی)

4- پیمانکاری

6- صنایع برق و الکترونیک و کامپیوتر

7- صنعت تاسیسات

8- صنایع شیمیایی و پلیمر

9- صنایع فلزی و ماشین آلات

10- صنعت کانی و معدن

11- دارویی – بهداشتی و پزشکی

12-صنایع نساجی

13- صنایع چوبی – تزیینی و دکوراسیون

14-آموزش و مشاوره

15- خدمات دولنی و خصوصی

16- بازرگانی

17- آزماشگاه های پزشکی

18 صنایع غذایی