خط مشی ایوازمهر

خط مشی کیفیت ( بر اساس آخرین ویرایش ISO 9001-IS0 10002)

ما خط مشی خود را به عنوان سرلوحه کاریمان در ارائه خدمات مشاوره مدیریت بدین ترتیب به نگارش آورده‌ایم.
این خط مشی راهکارهای جامعی است برای رسیدن به نشاط کاری منتج از رضایت مشتری از نحوه عملکردمان، زیرا به خوبی واقفیم که مهمترین پشتوانه و توسعه کاری ما، مشتریان خشنودی هستند که به ما انرژی و دلگرمی بیشتری می‌دهند برای ادامه مسیر در راستای دستیابی به:

 

((خوش‌نام‌ترین در صنعت مشاوره مدیریت))

بدین لحاظ:

  •  تغییر رویکرد مشتری راضی به مشتری وفادار و رسیدگی به موقع و موثر به شکایات احتمالی مشتریان
  •  شایسته گزینی و شایسته پروری
  •  تلاش برای استفاده از دانش روز در راه یادگیری و دانشگری
  •  تعهد به نوآوری و بهبود مستمر تمامی فرآیندها
  •  تعهد به تبعیت از قوانین و سایر الزامات مالی، عملیاتی و سازمانی مرتبط با فعالیت های خدمات مشاوره مدیریت
  • توجه به درونداد های مشتریان، کارکنان و سایر طرف های ذینفع
  •  تلاش برای ایجاد محیط کاری با نشاط و تحول‌پذیر

را همواره مد نظر داشته و به آن اعتقاد داریم.

 

مدیر عامل- کسری رامین